ข้อมูลบุคลากรสำนักงานสุขภาพเขต 8
# จังหวัด ข้าราชการ พ.งานราชการ พ.กระทรวงฯ ล.ประจำ ล.ชั่วคราว รวม
1 บึงกาฬ 935 49 785 108 220 2,097
2 นครพนม 1,770 84 811 225 560 3,450
3 อุดรธานี 3,708 123 2,743 411 531 7,516
4 เลย 2,482 95 1,150 341 708 4,776
5 หนองบัวลำภู 1,192 48 723 99 401 2,463
6 หนองคาย 1,512 56 874 163 158 2,763
7 สกลนคร 2,856 79 2,155 304 1,088 6,482
  รวม 14,455 534 9,241 1,651 3,666 29,547